top of page

Privatumo politika

Advokatų profesinė bendrija „Šidlauskas ir partneriai Minor“  (toliau – mes) saugo informaciją apie Jus ir Jūsų privatumą. Rinkdami, naudodami ir saugodami informaciją apie Jus, mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų.

 

1. Kas yra privatumo politika?

Perskaitę šią privatumo politiką, Jūs sužinosite, kaip ir kokiais tikslais mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Prašome atidžiai susipažinti su šiame dokumente pateikiama informacija. Ši privatumo politika gali keistis, todėl prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti mūsų interneto svetainėje www.minor.lt ir perskaityti ten skelbiamą naujausią jos versiją.

2. Kas yra atsakingas už informacijos apie Jus apsaugą?

Už informacijos apie Jus apsaugą yra atsakinga advokatų profesinė bendrija „Šidlauskas ir partneriai Minor“, juridinio asmens kodas: 305621131, registruotos buveinės adresas: A. Goštauto g. 40-1, Vilnius, el. pašto adresas: info@minor.lt.

 

3. Kodėl ir kokią informaciją renkame apie Jus?

Priklausomai nuo to, kas Jūs esate (mūsų klientas, su mumis sudarytos sutarties šalis, trečiasis asmuo, apie kurį mes, kaip advokatai, informaciją renkame vykdydami sudarytą teisinių paslaugų sutartį, mūsų svetainės ar LinkedIn paskyros lankytojas, ir pan.), mes renkame informaciją skirtingais tikslais ir pagrindais.

3.1.

Kodėl renkame šią informaciją?

Tam, kad galėtume informuoti Jus apie Jums aktualias mūsų paslaugas.

Kokią informaciją renkame?

Vardas ir pavardė, atstovaujamas asmuo, elektroninio pašto adresas, parašas.

Koks teisinis pagrindas?

Jūsų duotas sutikimas tvarkyti duomenis šiuo tikslu (BDAR 6 str. 1 d. a p., LR elektroninių ryšių įstatymo 69 str.).

Kiek laiko saugome informaciją?

5 metus (nebent per šį laiką duotumėte naują sutikimą ilgesniam duomenų saugojimui).

3.2.

Kodėl renkame šią informaciją?

Tam, kad galėtumėte pateikti mums užklausą, prašymą ar skundą ir gauti mūsų atsakymą.

Kokią informaciją renkame?

Vardas ir pavardė, atstovaujamas asmuo, elektroninio pašto adresas, užklausa, prašymas ar skundas, informacija, susijusi su pateikta užklausa, prašymu ar skundu, komunikacija su mumis.

Koks teisinis pagrindas?

Turime teisėtą interesą (išnagrinėti Jūsų užklausas, prašymus ar skundus) (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Kiek laiko saugome informaciją?

10 metų po paskutinio kreipimosi.

3.3.

Kodėl renkame šią informaciją?

Tam, kad galėtumėte komunikuoti su mumis arba domėtis mūsų veikla socialinių tinklų paskyrose.

Kokią informaciją renkame?

Vardas ir pavardė, įrašo komentarai, įrašo pasidalinimai, informacija apie paspaudimus mūsų socialinio tinklo paskyroje ir kita informacija pasidalinta socialinio tinklo pagalba.

Koks teisinis pagrindas?

Jūsų duotas sutikimas tvarkyti duomenis šiuo tikslu (BDAR 6 str. 1 d. a p.).

Kiek laiko saugome informaciją?

10 metų.

3.4.

Kodėl renkame šią informaciją?

Tam, kad galėtume įvykdyti sudarytą sutartį ir mums taikomas teisines prievoles.

Kokią informaciją renkame?

Vardas, pavardė, asmens kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, įgaliojimas, telefono numeris, el. pašto adresas, komunikacija su mumis, mums perduoti duomenys arba mūsų surinkti duomenys, kurie būtini sutarčiai ar mums taikomoms teisinėms prievolėms įvykdyti.

Koks teisinis pagrindas?

Turime Jūsų sutikimą tvarkyti duomenis šiuo tikslu (BDAR 6 str. 1 d. a p.), siekiame įvykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.), siekiame įvykdyti mums taikomą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 d. c p.).

Kiek laiko saugome informaciją?

Sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties pasibaigimo.

3.5.

Kodėl renkame šią informaciją?

Tam, kad galėtume dalyvauti su Jumis susijusiuose teisiniuose procesuose.

Kokią informaciją renkame?

Visa aukščiau paminėta informacija, Jums siųsti dokumentai ir jų priedai, Jūsų pateikti dokumentai ir jų priedai, procesiniai dokumentai, teismų nutartys, nutarimai, sprendimai.

Koks teisinis pagrindas?

Turime teisėtą interesą (apginti teises teisiniuose procesuose) (BDAR 6 str. 1 d. f p.), tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui (BDAR 6 str. 1 d. e p.).

Kiek laiko saugome informaciją?

10 metų.

3.6.

Kodėl renkame šią informaciją?

Tam, kad galėtume pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

Kokią informaciją renkame?

Specialiųjų kategorijų asmens duomenis.

Koks teisinis pagrindas?

Duomenys yra reikalingi tam, kad galėtume pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus (BDAR 9 str. 2 d. f p., LR advokatūros 44 str.).

Kiek laiko saugome informaciją?

10 metų.

4. Kam perduodame informaciją apie Jus?

Užtikriname Jus, kad surinktą informaciją apie Jus laikome saugiai ir konfidencialiai. Kai tai leidžia teisės aktai ir tai būtina, informaciją apie Jus atskleidžiame:

 • teismams, priežiūros ir kitoms valstybės institucijoms;

 • mūsų konsultantams, informacinių technologijų priežiūros paslaugų teikėjams, elektroninių ryšių paslaugų teikėjams, archyvavimo paslaugas ir kitas paslaugas mums teikiančioms bendrovėms;

 • Google Ireland Ltd.;

 • LinkedIn Ireland Unlimited Company.

 

5. Kokias teises Jūs turite?

BDAR ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises, numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, tvarką, kurios turite laikytis, ir išimtis, kada to padaryti negalėsite. Kai tai leidžia teisės aktai, Jūs turite teisę:

 • pateikti mums prašymą gauti patvirtinimą, ar mes tvarkome su Jumis susijusius duomenis ir, jei tvarkome, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija;

 • pateikti mums prašymą ištaisyti netikslią, neteisingą naudojamą informaciją arba ją papildyti, kai ji nėra išsami;

 • pateikti mums prašymą ištrinti informaciją, kurią turime apie Jus, jeigu ją naudojame neteisėtai;

 • pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą, kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

 • išreikšti nesutikimą dėl duomenų naudojimo, kai tai darome remdamiesi teisėtais mūsų ar trečiųjų asmenų interesais;

 • pateikti mums prašymą perkelti (gauti) tuos duomenis, kuriuos Jūs mums pateikėte pagal sutartį ar su sutikimu ir kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis, bendrai naudojama elektronine forma;

 • atšaukti mums duotus sutikimus dėl informacijos apie Jus naudojimo, kai duomenis naudojame remdamiesi Jūsų gautu sutikimu;

 • pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas BDAR pažeidimas, ir kreiptis dėl teisminių teisių gynimo priemonių.

 

6. Ar mūsų svetainė naudoja slapukus?

Taip, mūsų svetainė (www.minor.lt), kaip ir dauguma kitų Jūsų lankomų interneto svetainių, naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad užtikrintume Jums geresnes naudojimosi svetaine galimybes.

Slapukai užtikrina greitesnę ir lengvesnę interneto svetainės ir jos lankytojų sąveiką. Slapukas yra nedidelis tekstinis elementas, kurį interneto svetainė išsaugo Jūsų kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje, kai apsilankote svetainėje. Tai leidžia svetainei tam tikrą laiką prisiminti Jūsų veiksmus ir nustatymus tam, kad Jums nereiktų kaskart iš naujo jų įvesti pakartotinai apsilankius svetainėje.

Seanso slapukai laikinai saugomi tik naršymo seanso metu ir, uždarius naršyklę, iš Jūsų įrenginio ištrinami. Ilgalaikiai slapukai Jūsų įrenginyje išsaugomi ilgesniam konkrečiai nustatytam laikotarpiui (iki dvejų metų) tam, kad svetainė Jus prisimintų, kai į ją vėl sugrįšite.

 

Mūsų svetainėje naudojamų seanso ir ilgalaikių slapukų detalų sąrašą galite peržiūrėti spustelėję šią nuorodą: sąrašas (anglų k.).

Mūsų svetainėje taip pat naudojami analitiniai slapukai tam, kad galėtume stebėti naudotojų srautus, jų naršymą ir pagerintume lankymosi svetainėje patirtį. Šie slapukai yra įdiegiami ir naudojami „Google Analytics“ įrankio pagalba ir laikomi trečiųjų šalių slapukais. Jie padeda mums rengti apibendrintas ir anonimines statistines ataskaitas apie mūsų svetainės lankytojus.

Slapukai yra įdiegiami Jūsų įrenginyje tik Jums sutikus, išskyrus būtinuosius slapukus, kurie reikalingi išimtinai techniniam svetainės veikimui užtikrinti.

Savo interneto naršyklę galite sukonfigūruoti taip, kad atsisakytumėte kai kurių ar visų slapukų ar kad būtų prašoma Jūsų leidimo prieš juos priimant. Atkreipkite dėmesį, kad trindami slapukus arba išjungdami slapukų naudojimą ateityje, galite nepasiekti tam tikrų mūsų svetainės dalių ar funkcijų.

 

7. Kaip galite su mumis susisiekti?

Jei turite klausimų, pastabų ar skundų dėl to, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus, prašome susisiekti su mumis el. paštu: info@minor.lt.

bottom of page