top of page

Padedame šių ginčų turėti mažiau:

01

Ginčai dėl sutarčių ir žalos

Ginčai dėl pirkimo-pardavimo, dovanojimo, nuomos, rangos, vežimo, paskolos, jungtinės veiklos, draudimo, preliminariųjų ir kitų sutarčių. Ginčai dėl sandorių negaliojimo. Ginčai dėl civilinės atsakomybės.

02

Ginčai dėl turto ir nuosavybės

Ginčai dėl nuosavybės teisės gynimo, servitutų, bendrosios nuosavybės. Ginčai dėl paveldėjimo. Ginčai dėl intelektinės nuosavybės.

03

Ginčai dėl juridinių asmenų

Akcininkų ginčai. Ginčai dėl juridinių asmenų organų sprendimų teisėtumo, bankroto, restruktūrizavimo, priverstinio akcijų pardavimo, veiklos tyrimo. Ginčai dėl nesąžiningos konkurencijos.

04

Ginčai dėl darbo santykių

Ginčai dėl darbo sutarties nutraukimo, garantijų, darbo užmokesčio, drausminių nuobaudų, materialinės atsakomybės ir diskriminacijos darbe. Ginčai dėl nekonkuravimo ir komercinių paslapčių.

05

Ginčai dėl žmogaus teisių

Ginčai dėl žodžio laisvės, garbės ir orumo, teisių į privatų gyvenimą, vardą, atvaizdą. Ginčai dėl asmens duomenų apsaugos pažeidimų.

Atstovaujame ginčus sprendžiant:

Derybose

Mediacijoje

Arbitraže

Teisme

Ar galime padėti išspręsti Jūsų ginčą?
 

Susisiekite su mumis dabar ir mes suteiksime pirmąją konsultaciją neatlygintinai.
 

bottom of page