top of page

Padedame turėti mažiau šių ginčų:

01

ginčų dėl
sutarčių ir žalos

Ginčų dėl pirkimo-pardavimo, dovanojimo, nuomos, rangos, vežimo, paskolos, jungtinės veiklos, draudimo, preliminariųjų, viešųjų pirkimų ir kitų sutarčių. Ginčų dėl sandorių negaliojimo. Ginčų dėl civilinės atsakomybės.

02

ginčų dėl
turto ir nuosavybės

Ginčų dėl nuosavybės teisės gynimo, servitutų, bendrosios nuosavybės. Ginčų dėl paveldėjimo. Ginčų dėl intelektinės nuosavybės.

03

ginčų dėl
juridinių asmenų

Akcininkų ginčų. Ginčų dėl juridinių asmenų organų sprendimų teisėtumo, bankroto, restruktūrizavimo, priverstinio akcijų pardavimo, veiklos tyrimo. Ginčų dėl nesąžiningos konkurencijos.

04

ginčų dėl
darbo santykių

Ginčų dėl darbo sutarties nutraukimo, garantijų, darbo užmokesčio, drausminių nuobaudų, materialinės atsakomybės ir diskriminacijos darbe. Ginčų dėl nekonkuravimo ir komercinių paslapčių.

05

ginčų dėl
žmogaus teisių

Ginčų dėl žodžio laisvės, garbės ir orumo, teisių į privatų gyvenimą, vardą, atvaizdą. Ginčų dėl asmens duomenų apsaugos pažeidimų.

Atstovaujame klientams ginčus sprendžiant:

Derybose

Mediacijoje

Arbitraže

Teisme

Ar galime padėti išspręsti Jūsų ginčą?
 

Susisiekite su mumis dabar ir išsiaiškinsime tai kartu pirmosios neatlygintinos konsultacijos metu.
 

bottom of page